100هزار تومان
هاست سه ماهه- هدیه
دامنه ir-هدیه
ساخت و مدیریت ایمیل
500هزار تومان
هاست سه ماهه- هدیه
دامنه ir-هدیه
ساخت و مدیریت ایمیل
نمایش گرافیکی شرکت های همکار
1.2میلیون تومان
هاست سه ماهه- هدیه
دامنه ir-هدیه
درگاه پرداخت اینترنتی
امکان اعمال تخفیفات
وبسایت پیشرفته
1.5میلیون تومان
هاست سه ماهه- هدیه
دامنه ir-هدیه
ربات تلگرام ارسال مطالب
طراحی رابط کاربری به صورت واکنش گرا