بسته حرفه ای
2.2میلیون تومان
سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
یافتن کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
سئو محلی
بهینه سازی 20 صفحه
تولید 6 محتوا
ایجاد 4 وبلاگ برای لینک سازی
60 عدد بک لینک
بسته متوسط
1.5میلیون تومان
سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
یافتن کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
بهینه سازی 8 صفحه
تولید 2 محتوا
ایجاد 2 وبلاگ برای لینک سازی
40 عدد بک لینک
بسته اقتصادی
800هزار تومان
سئو داخلی
رفع اشکلات فنی
یافتن کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
بهینه سازی 3 صفحه اصلی
تولید 1 محتوا
20 عدد بک لینک
معمولی
350هزار تومان
سئو داخلی
یافتن کلمات کلیدی
آنالیز وبمستر تولز
بهینه سازی 1 صفحه اصلی
تولید 1 محتوا
5 عدد بک لینک